Kullanıcı Sözleşmesi

Üye Olmak ve Giriş Yapmak İçin Lütfen Kullanıcı Sözleşmemizi Onaylayınız.


KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Site’ye üye olan ve/veya Site’yi, kullanan ve/veya Site üzerinden herhangi bir işlem yapan her KULLANICI, işbu Kullanıcı Sözleşmesi hüküm ve koşullarına tabi olup işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni okumuş, anlamış ve kabul etmiş
sayılmaktadır.1. KONUİşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, fikri mülkiyet hakları başta olmak üzere tüm mülkiyet hakları ve yasal
hakları münhasıran SİSİMAMA TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARET İTHALAT İHRACAT’a (“SATICI”) ait olan www.sisimama.com Site’sine (“Site”) giriş yapma, Site’yi kullanma, Site’den yararlanma, Site üzerinden işlem yapma ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site ile ilgili her tür işlem ve Site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.
Site’de yayınlanan Ön Bilgilendirme Formu, Gizlilik Sözleşmesi, Mesaafeli Satış Sözleşmesi ve tüm bunların ekleri site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak SATICI tarafından yapılan her türlü uyarı, açıklama, beyan ve yazılar işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup, tüm bu Sözleşmeler, uyarı, açıklama, yazı ve beyanlar bir bütün olarak Taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi teşkil ederler. KULLANICI, Site ve Site’ye bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan tüm

Sözleşmeleri, uyarı, açıklama, yazı ve beyanları ve bunların kendisine getirdiği yükümlülükleri kabul etmiş olmaktadır.

2. SİTE KULLANIM KOŞULLARI

KULLANICI, aşağıda belirtilen koşullar dahilinde ve yürürlükte bulunan Mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Burada öngörülen yükümlülüklerin ihlali halinde oluşabilecek her türlü zarar, uğranılabilecek repütasyon kaybı gibi nedenlerle SATICI’nın KULLANICI’ya karşı varsa üyelik iptali de dahil olmak üzere kullanımı kısıtlamaya yönelik yaptırımlar uygulamak ile diğer tüm yasal başvuru hakları saklıdır.
SATICI, Site’ye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da hukuka ahlaka aykırılık vb sebeplerden dolayı doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.
Mücbir sebep, genel kesinti (internet bağlantısı), SATICI ile ilgisi olmayan altyapı sorunları ve benzeri nedenlerle oluşabilecek kesintiler nedeniyle SATICI’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Her türlü sistem, mesaj yedeklemesi KULLANICI sorumluluğunda olup SATICI bu kapsamda hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
Site’de yer alan mal/ürün ve/veya hizmetler SATICI tarafından üretilerek KULLANICI’ya sunulmaktadır.
SATICI, Site’nin alan adı, dizaynı, Site’de yer alan tüm yazılım, tasarım, içerik (bilgi, resim, logo, marka, ikon vb), yazılı, görsel, elektronik veya makinede okunabilir şekilde sunulan tüm verileri, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bunların tamamı yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir

Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, taklit edilemez, üretilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu
gerektirir. SATICI’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
SATICI, Site ve Site uzantısında mevcut her tür içerik, hizmet, mal/ürün, kullanma koşulları ile bilgileri/verileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site’yi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Tüm değişiklikler Site’de yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Site’nin kullanımı ya da Site’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar bağlantı verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
KULLANICI, uluslararası anlaşmalar başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata, ahlak ve adaba, kamu düzenine, Sözleşme’lere, uyarı, açıklama, yazı ve beyanlara aykırı ve/veya bunlara uygun olmayan hiçbir davranış, faaliyet ve/veya girişimde bulunamaz, yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri siteye kaydedemez ve kullanamaz. Tüm bunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir.
KULLANICI, Site erişiminde kullandığı kendisinin belirlediği ve/veya kendisine verilen kullanıcı adı, parola, şifre her türlü bilginin güvenliği ve gizliliğinden, bunların saklanmasından, üçüncü kişilerle paylaşılmamasından münferiden sorumludur.
KULLANICI eylemleri nedeniyle diğer Site kullanıcılarının ve/veya tüm üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlara ilişkin sorumluluk KULLANICI’ya aittir.
KULLANICI, sadece kendisine ait bilgi/veri giriş yaparak Site kullanımı gerçekleştirebilir, üçüncü kişilere ait bilgileri kullanamaz.
Site’ye internet üzerinden erişim sağlandığında, erişim bilgileri, IP numaraları istatistiksel ve/veya yasal nedenlerle kayıt altında tutulabileceği KULLANICI’nın Site’ye yeniden girişini kolaylaştırmak amacıyla ilgili KULLANICI donanımlarına “çerez” adı verilen kayıtların yerleştirilebileceği KULLANICI’nın kabulündedir.
KULLANICI, Site’nin güvenliğini tehdit edecek, mevcut yazılımların çalışmasını engelleyecek hiçbir çalışma/uygulama gerçekleştiremez.
KULLANICI bilgileri, işin işleyişi gereği KULLANICI menfaatleri gerektirdiği ölçüde bilmesi lazım
gelen Sisimama’nın iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. Bu nedenle SATICI’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez ve/veya SATICI’dan tazminat talep edilemez.
Site’de bağlantı verilen diğer web siteleri bakımından o sitenin kullanım koşulları gizlilik ve
güvenlik politikaları geçerlidir. Bağlantı verilen Site içerikleri ve politikaları bakımından SATICI’ya bir sorumluluk atfedilemez.
Site üzerindeki, üyelik işlemleri, şifre değişiklikleri gibi KULLANICI tasarrufunda olan eylemler nedeniyle SATICI’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
Site’de sınırlı sayıda satışa sunulan Mal/ürünlerin tükenmesi nedeniyle SATICI’ya herhangi bir
sorumluluk atfedilemez..
KULLANICI vermiş olduğu tüm bilgilerin, kart bilgilerinin doğruluğundan, güncelliğinden, kartların geçerli ve tahsil kabiliyetini haiz olmasından sorumludur.
4077 sayılı Yasa başta olmak üzere 6 Mart 2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri saklıdır.
SATICI, yürürlükteki yasalar ve hukuk doktrini dairesinde mücbir sebep olarak sayılan hallerin meydana geldiği durumlar bakımından SATICI’nın yükümlülüklerini askıya almak hakkı vardır.

3. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’den kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICININ SATICIYA ait www.sisimama.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/ürün/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan
eder.

www.sisimama.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura ile Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Politikası iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Tüm hakları SATICI’ya ait “www.sisimama.com” adresli internet sitesi üzerinden bebek ve çocuk tekstil ürünleri, aksesuarlar ile bunlarla sınırlı olmaksızın satışa sunulan mal/ürünlerdir. Sözleşme konusu mal/ürünlere ilişkin bilgiler ile bunların temel özellikleri, Mal/Ürünün Cinsi/türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.sisimama.com adlı web sitesindeki

ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Bazı ürünler el yapımı olduğu için Site’de resmi yayınlanan ürün ile bire bir aynı olmayabilir veya hafif değişiklikler içerebilir.

Teslim fiyatı www.sisimama.com adlı web sitesinde belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli, Fatura ve Teslimat Adresi İrsaliye/ İrsaliyeli Fatura / Fatura üzerinde belirtildiği gibidir.
Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.
Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda Site’den seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile

ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 2 – ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

ALICI’nın satın aldığı sözleşme konusu mal/ürünler, bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, ALICI’nın teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren 10 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilir. Teslim süresi, KULLANICI’ya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşulu ile 30 günlük süreye ilaveten on gün daha uzatılabilir. Sürelerin hesabında hafta tatil günleri, resmi tatiller, dini/milli bayram günleri ve senenin son 4 günü hesaba katılmayacaktır.

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya

iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir. ALICI, teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 3 – CAYMA

ALICI, sözleşme konusu mal/ürünün kendisine ve/veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimi tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yukarıda belirtilen adres ve numaralar üzerinden e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/ürünün ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmamış, paketi açılmamış, etiketi kesilmemiş, ürün zarar görmemiş, yıkanmamış olarak, teslim edildiği orijinal haliyle ve/veya tekrar satılabilir konumda, orijinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve/veya promosyonu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak ve faturası ile birlikte, alıcı adresine teslimatı yapan

Kargo şirketi kanalıyla SATICI’ya gönderilmesi şarttır. Teslimatı yapan Kargo şirketi ile gönderilmesi durumunda kargo ücreti SATICI’ya diğer kargo firmaları ile gönderimde kargo ücreti ALICI’ya aittir. Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. Özel istek ve talepler uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle ve/veya hijyenik nedenlerle iade edilemeyecek olan bir ürün söz konusu olduğunda ve genel olarak ürün kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi ambalajından çıkarılmaması gerekliliği bildirilen ürünler ambalajından çıkarıldığında iade hakkı kullanılamaz .

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, ALICInın hiçbir hukuki ve

cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

SATICI’nın fiyat dahil tüm taahhüt ve/veya vaatleri ön bilgilerin verildiği ve mesafeli satış sözleşmesinin yapıldığı anda geçerli olup sonrasında değişebilecektir.
Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş
tutarı kadar para blokesinin yapıldığı andır.
www.sisimama.com tüm siparişleri fatura eşliğinde teslim edecektir. Hediye paketleri sevk irsaliyesi ile gönderilecek; fatura, bilahare fatura adresine postalanacaktır. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar KDV dahil TL olarak ifade edilmiştir. Kargo ücreti ise seçilen ürüne göre SATICI’ya ait olacağı gibi ALICI’ya da ait olabilir.
Herhangi bir nedenle mal/ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI
ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Mal/Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya ürünü teslim eden kargo firması kanalıyla kullanılabilir ve eksiksiz halde göndermesi zorunludur.
SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar siparişindeki ödeme şekline göre defaten iade edilir, Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır, havale ödemeleri 2 iş günü içinde iade edilir.
Site’de satışta bulunan mal/ürünlere ilişkin stok durumları üretime bağlı güncellemelere rağmen, elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmiş olan ürünleri gösterebilir ve böyle bir durumda gönderim süresi uzayabilir. Bu durumda müşteri telefon veya e-posta yolu ile bilgilendirilir. Müşterinin talebine göre şipariş değiştirilebilir, gönderim beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. Siparişin iptali durumunda, ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartına iade edilir.
SATICI, aracı kargo şirketini herhangi bir bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
18 yaşından küçükler Site’den alış-veriş yapamaz.
Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
Ön Sipariş : SATICI ALICI’nın talebi üzerine, ALICI için özel olarak üretilmek üzere ön sipariş kabul edilebilir. Ön sipariş durumunda ürün bedelinin %40’ı peşinen tahsil edilir, bakiye bedel mal/ürün teslimini takiben kredi kartından tahsil edilir. Ön sipariş verilmiş mal/ürün bakımından cayma hakkının kullanılması halinde, mal/ürün bedelinin %20’si özel siparişin iptali nedeniyle oluşan SATICI zararlarının karşılığı olarak ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedelden mahsup edilerek, bakiye bedel ALICI’nın ödeme yaptığı yöntemle ALICI’ya iade edilir.
MADDE 5- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 6 – YÜRÜRLÜK

ALICI, gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İşbu Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmekle geçerlilik kazanır. Her halükarda Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair

Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. SİSİMAMA TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARET İTH. İHR. (bundan böyle kısaca “SİSİMAMA” olarak anılacaktır)

HUZUR MAH. CUMHURIYET CAD. 63 8 SARIYER/ ISTANBUL

1.2. Üyeliği onaylanmış ve/veya web sitesini aktif kullanan, son kullanıcıları (bundan böyle kısaca “KULLANICI” olarak anılacaktır)

SİSİMAMA ve KULLANICI birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilir. Taraflar, aralarındaki mevcut ve/veya muhtemel alım-satım ve/veya her türlü hukuki/ticari ilişkiler gereği birbirlerine aşağıda tanımlandığı üzere Gizli Bilgilerini ifşa edeceklerinden, işbu Sözleşme’nin imzalanması/onaylanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

1. KULLANICI’nın www.sisimama.com sitesinde (“Site”) vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

2. Site üzerinden gerçekleştirilen işlemler bakımından KULLANICI’ya daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla KULLANICI’dan bazı kişisel bilgilerinin (isim, doğum tarihi, e-posta vb) girilmesi talep edilmektedir. Toplanan bu bilgiler, SİSİMAMA tarafından gerçekleştirilecek kampanyaların, müşterilere yönelik özel promosyon faaliyetlerinin, e-postaların sınıflandırma çalışmalarının kurgulanmasında kullanılabilmekte ve/veya KULLANICI’ya teslim yapılabilmesi amacı ile lojistik ve kargo firmaları ile işin işleyişi gereği KULLANICI menfaatleri gerektirdiği
ölçüde bilmesi lazım gelen Sisimama’nın iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. Bunlar dışında, aksi KULLANICI tarafından onaylanmadıkça bu bilgiler üçüncü kişilerle paylaşılmamakta ve Taraflar arasındaki hukuki/ticari ilişki dışında bir amaçla kullanılmamaktadır.

3. KULLANICI’nın kredi kartı, banka kartı, üyelik, mal/ürün satın alma ve/veya bilgi güncelleme amaçlı olarak Site’ye girişini yaptığı bilgiler/veriler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

4. Resmi makamlarca usulü dairesinde talep edilen KULLANICI’ya ait bilgiler, yine yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca KULLANICI’nın üyelik ve/veya alışverişleri sırasında vermiş olduğu iletişim bilgileri ve diğer bilgiler Site’ye üyelik işlemlerinin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Sisimama ve Sisimama’nın iş ortakları tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım-reklam, promosyon, iletişim, satış-pazarlama ve kartlandırma uygulamaları için
süresiz olarak kayda alınabilir, Sisimama ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.

5. Site’de diğer internet-web sitelerine bağlantı verildiği hallerde, bu sitelerin kullanımı ve bu siteler üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için ilgili sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.

6. Diğer internet sitelerine bağlantı yapılması halinde, bu sitelerin kullanımı ile ilişkili oluşabilecek tüm dava, takip, şikayet ve başvuruların muhatabı ilgili web sitesi olup, Sisimama’ya hukuki, cezai, ve/veya idari yönden herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

7. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu Tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme Tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

8. İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’den kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

sisimama-kabul-etmiyorum-buton

sisimama-kabul-ediyorum-buton